top of page
Man op de mammapoli
Jaap Luikenaar

Over jaap

Jaap Luikenaar (1953, Den Haag) kan er na zijn pensionering en in de coronacrisis niet langer omheen: zijn dagboekaantekeningen over de borstkankerbehandeling van zijn vrouw Helma omzetten in een boek: Man op de Mammapoli.  Heel anders dan zijn eerdere publicaties, waaronder Het Grote Lobbyboek - een everseller uit 2006 over de kneepjes van het lobbyvak - en de tientallen columns die hij sinds 2013 in het vakblad Europoortkringen schrijft over de Rotterdamse haven. 

In de wereldhaven werkt hij geruime tijd als lobbyist, communicatie-en onderwijsadviseur en later als directeur van het haveninformatiecentrum EIC Mainport Rotterdam. Het schrijven leert hij vele jaren daarvoor. Hij breekt zijn rechtenstudie in Leiden af en wordt redacteur bij dagblad Het Vaderland en eindredacteur van het maandblad Wereldkinderen.  

Jaap is zoon van een marineofficier en een verpleegkundige. Logisch dus dat hij is opgegroeid in de marinestad Den Helder. Veel later keert hij terug naar zijn geboortestad Den Haag en wordt vader van twee uit Brazilië geadopteerde dochters. Na zijn scheiding vindt hij in Eindhoven zijn grote liefde Helma en krijgt er als cadeau twee volwassen dochters bij. En weer later twee kleinkinderen.  

In de Lichtstad was hij bestuurslid van de kinderhulporganisatie Terre des Hommes en is ‘smaakmaker’ bij WIN-werken in netwerken (www.werkeninnetwerken.nl). Via dat netwerk stimuleert hij mensen om op een nieuwe, ondernemende manier hun werk te organiseren. Een boek als dit schrijven -  over een maatschappelijk onderwerp - is voor hem een combinatie van idealisme, plezier en zakelijkheid. Juist betekenisvol werken is het waar het in Jaaps ogen in de nieuwe economie om draait. En dat hoeft beslist niet op te houden bij je pensioenleeftijd. 

Als follow-up van zijn boek houdt Jaap iedere donderdag ontmoetingsgesprekken met partners in Inloophuis De Eik, onder de naam Partner Perikelen. Iets voor jou misschien? Op Wereldkankerdag vertelde hij erover tijdens een liveuitzending i.s.m. Eindhovens Dagblad.

Tot slot: je kunt Jaap uitnodigen voor een presentatie over zijn boek door een mail te sturen via deze link. 

bottom of page